Noteikumi un nosacījumi
Pirms sākt lietot SIA ZHARIKOF Production, reģistrācijas numurs: 42103094680, juridiskā adrese: Ūliha iela 130-25, Liepāja, Latvija, LV-3416, interneta veikalu www.zharikof.com (turpmāk – i-veikals) lūdzam rūpīgi izlasīt šos i-veikala lietošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumi).

1. I-veikala vispārīgie lietošanas noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp SIA ZHARIKOF Production, reģistrācijas numurs: 42103094680, juridiskā adrese: Ūliha iela 130-25, Liepāja, Latvija, LV-3416 (turpmāk – Tirgotājs) un jebkuru personu, kura apmeklē un/vai lieto, t.sk., veic pirkumu, i-veikalā (turpmāk - Lietotājs).

1.2. Noteikumi ir saistoši ikvienam, kas apmeklē un/vai lieto, t.sk., veic pirkumu, i-veikalā. Ar brīdi, kad Lietotājs sāk lietot i-veikalu vai veic tajā jebkādas aktivitātes, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem, piekritis tiem un apņēmies tos ievērot. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, i-veikala apmeklēšana, lietošana, t.sk., pirkumu veikšana, un ietvertās informācijas izmantošana ir aizliegta.

1.3. Tirgotājam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Noteikumus. Jaunie Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas i-veikalā. Lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi iepazītos ar Noteikumos veiktajām izmaiņām.

1.4. Biļetes pirkšanas vai rezervācijas procesā i-veikalā Lietotājs labprātīgi sniedz par sevi ziņas, kuras nepieciešamas pirkuma veikšanai i-veikalā, t.sk. Lietotāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Tirgotājs apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto ziņu konfidencialitāti. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Lietotājs jebkurā laikā var paprasīt izdzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi telefoniski, zvanot uz +37122035172, vai rakstīski, rakstot uz info@zharikof.com .

1.5. Lietotājs var apmeklēt un lietot i-veikalu, t.sk., veikt tajā pirkumus, jebkurā diennakts laikā.

1.6. Pircējs, izmantojot i-veikalu apliecina, ka:

- Ir pilngadīga rīcībspējīga persona;

- Ir juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā izmantot i-veikalu un šīs juridiskās personas vārdā uzņemties saistības;

- Maksājumu veikšanai I-veikalā neizmanto trešās personas maksājuma karti.

- Piekrīt savas norādītās kontaktinformācijas izmantošanai i-veikala jaunumu un/vai paziņojumu nosūtīšanai.

1.7. I-veikala satura vai informācijas izmantošana pārdošanas un tālākpārdošanas, reklamēšanas vai citos komerciālos nolūkos pieļaujama tikai ar Pārdevēja rakstisku piekrišanu.


2. Biļešu iegādes noteikumi i-veikalā

2.1. Lietotājam ir tiesības iegādāties i-veikalā piedāvātās biļetes par cenu, kāda ir spēkā attiecīgajā biļešu piedāvājuma brīdī. Tirgotājam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt i-veikalā norādītās biļešu cenas. Biļešu cenas un i-veikalā pieejamo biļešu skaits par attiecīgo cenu var mainīties līdz brīdim, kad Lietotājs biļetes ielicis savā iepirkumu grozā.

2.2. Uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt iegādājamas biļetes dažādās cenu kategorijās, kā arī biļetēm var būt piemēroti īpaši cenas noteikumi, t.sk., atlaides. Īpašo cenu noteikumi norādīti katra pasākuma aprakstā.

2.3. Lietotājam i-veikalā izvēlēto biļešu apmaksa jāveic 15 minūšu laikā kopš biļetes ievietotas iepirkumu grozā. Ja Lietotājs šajā laikā neveic maksājumu, biļetes nonāk atpakaļ brīvai tirdzniecībai un Lietotājam darījums jāveic no jauna.

2.4. I-veikalā nav iespējams veikt biļešu rezervāciju, apmaksa par izvēlētajām biļetēm jāveic 15 minūšu laikā pēc to pievienošanas iepirkumu grozam.

2.5. Vienā pirkumā iegādājamo biļešu skaits nav ierobežots. Atsevišķos gadījumos Tirgotājs patur tiesības ierobežot biļešu skaitu, ko viens Lietotājs var iegādāties uz vienu pasākumu.

2.6. Biļešu iegāde i-veikalā Lietotājam ir maksas pakalpojums. Pakalpojuma maksa par biļešu iegādi i-veikalā tiek pievienota kopējai pirkuma summai.

2.7. Izdarot samaksu, Lietotājs vienlaicīgi apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.

2.8.
Tirgotājs i-veikalā pārdod biļetes tikai e-biļetes veidā, kas ir sistēmas ģenerēts PDF dokuments. Biļetes atvēršanai un drukāšanai nepieciešama bezmaksas datorprogramma AdobeReader (www.adobe.com).

2.9. Iegādātā E-biļete ne vēlāk kā vienas stundas laikā no pirkuma brīža tiek nosūtīta Lietotājam uz viņa norādīto e-pasta adresi.

2.10. Gadījumā, ja stundas laikā no pirkuma brīža Lietotājam netiek ģenerēta biļete , Lietotājam jāsazināties ar Tirgotāju, rakstot e-pastu uz info@zharikof.com .

2.11. Lietotājs ir atbildīgs par pareizas e-pasta adreses ievadi. Ja e-pasta adresi Lietotājs ievadījis nepareizi, e-biļete nonāks citas personas e-pastā vai tiks nosūtīta uz neeksistējošu e-pastu. Ja pats Lietotājs e-pasta adresi ir ievadījis nepareizi, Tirgotājs nav atbildīgs par e-biļetes nosūtīšanu uz šo e-pasta adresi. Šādā gadījumā nopirktā e-biļete netiek anulēta un jauna netiek nosūtīta, kā arī Lietotājam nav tiesības pieprasīt nesaņemtās e-biļetes iegādes vērtības atmaksu.

2.12. E-biļeti var saglabāt un uzrādīt arī mobilajā ierīcē vai arī izdrukāt. Lietotājs ir atbildīgs par e-biļetes PFD dokumenta drukāšanu.

2.13. Lietotājs ir atbildīgs par e-biļetes PDF dokumenta drošu saglabāšanu un uzrādīšanu pasākuma norises vietā. Pirms ierašanās uz pasākumu Lietotājam jāpārliecinās, ka izdrukātai e-biļetei teksts un QR kods ir skaidri salasāms un pieejams uzrādīšanai pirms ieejas pasākumā.

2.14. Tirgotājs nav atbildīgs par pazaudētām vai bojātām e-biļetēm, kas iegādātas i-veikalā. Pazaudētu e-biļešu kopijas vai dublikātus Tirgotājs neizsniedz.

2.15. E-biļetes kopēšana un tālākpārdošana ir aizliegta. Tirgotājs neuzņemas atbildību par e-biļetes ļaunprātīgu pavairošanu. Pasākumā ar vienu e-biļeti tiek ielaists tikai viens apmeklētājs – tas, kurš konkrēto e-biļeti pasākumā ir uzrādījis pirmais.

2.16.
Tirgotājam ir tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu vai citas personas interneta bankas datu izmantošnu.

2.17. Lietotājam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības uz i-veikalā iegādātajām e-biļetēm. Tirgotājs nopirktās biļetes atpakaļ nepieņem un nemaina, izņemot pasākuma atcelšanas gadījumu. Pasākuma atcelšanas gadījumā Tirgotājs ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc paziņojuma par pasākuma atcelšanu atmaksā Lietotājam e-biļetes nominālo vērtību. Pakalpojuma maksa par biļešu iegādi un bankas transakcijas maksa Lietotājam netiek atmaksāta.


3. Personas datu apstrāde

3.1. Par personas datiem tiek uzskatīti tikai tie dati, kurus tiešsaistē i-veikalā iesniedz Lietotājs (Lietotāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Lietotājs apliecina savu datu labprātīgu nodošanu Tirgotājam i-veikala pakalpojumu saņemšanai, t.sk., Lietotāja izdarīto pirkumu apstrādei, maksājumu veikšanai, Lietotāja atbalsta nodrošināšanai, pasūtījumu apstiprinājuma un citas ar pirkumu saistītas informācijas nosūtīšanai.

3.2. Tirgotājs informē, ka Lietotāja dati i-veikala pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā var tikt nodoti trešajām pusēm, tajā skaitā, i-veikala IT infrastruktūras uzturētājiem, pasākumu organizatoriem.

3.3. Lietotājs piekrīt saņemt informāciju no i-veikala par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta Lietotāja nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana Lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata). Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no Tirgotāja informatīvo vēstuļu saņemšanas.

3.4. I-veikalā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies"). Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Lietotāja datoru vai mobilo iekārtu i-veikala apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot mājaslapai atcerēties Lietotāja datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, t.sk., atcerēties norādītos iestatījumus. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai persona tiktu personiski identificēta. Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai Lietotāja vadzībām. Lietojot i-veikalu, Lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai. I-veikalā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti; pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti Lietotāja paradumiem - tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītam saturam; iegūtu statistikas datus par i-veikala apmeklētāju plūsmu, apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.; parādītu Lietotāja vajadzībām pielāgotu reklāmas informāciju. Lietotājam ir iespēja sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai bloķētu sīkdatņu saglabāšanu ierīcē.

Atceltie pasākumi
Ja Jūs iegādājāties pasākuma biļetes mūsu mājaslapā un pasākums tika atcelts:

- Jūst tiksiet brīdināts par pasākuma atcelšanu;
- Jūsu iztērētie naudas līdzekļi tiks automātiski atgriezti Jūsu bankas kontā, no kura tika veikta pirkuma apmaksa. Atmaksa tiek veikta 7-10 darba dienu laikā, no brīdinājuma saņemšanas par pasākuma atcelšanu.
Atliktie vai pārceltie pasākumi
Pasākumu atlikšanas vai pārcelšanas gadījumos:

- Jums nepieciešams ar mums sazināties. Tad vēlāk ar Jums sazināsies telefoniski vai e-pastā un precizēs visu jaunāko informāciju par pasākuma norises vietu un laiku, tiklīdz informācija būs precizēta.
- Pasākuma datuma maiņas gadījumā, Jūsu biļete paliek derīga, ja netiek paziņots pretēji.

* Naudas pārskaitījuma komisija netiek atmaksāta
ZHARIKOF Production privātuma politika
Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – ZHARIKOF Production pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Administrātors un viņa kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "ZHARIKOF Production", vienotās reģistrācijas Nr. 42103094680, juridiskā adrese: Liepāja, Ūliha iela, 130, LV-3416.

 2. ZHARIKOF Production kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@zharikof.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

4. Konfidencialitātes politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

> fiziskajām personām - klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod ZHARIKOF Production jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

> uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz ZHARIKOF Production telefona numuriem (turpmāk – Klienti).

5. ZHARIKOF Production rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/ vai vidē Klients sniedz personas datus (ZHARIKOF Production, interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus ZHARIKOF Production.

Klientu dati kas tiek vākti, glābti un apstrādāti ZHARIKOF Production:

 • Tālruņa numurs;
 • Vārds, Uzvārds;
 • E-mail adrese;
 • Dzīmšanas datums;
 • Valoda;
 • Dzimums;
 • Pilsēta;
 • Interesējošie žanri;
 • Interesējošie mākslinieki;
 • Pasūtījumu vēsture;
 • Komunikācijas vēsture ar ZHARIKOF Production;

Personas datu apstrādes nolūki

8. ZHARIKOF Production apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

> Pakalpojumu sniegšanai un pārdošanai:

 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībais;
 • klienta identificēšanai;
 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklmaēšanai un izplatīšanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

> Biznesa plānošanai un analītikai:

 • statistikai un biznesa analīzei;
 • plānošanai un uzskaitei;
 • efektivitātes mērīšanai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai;
 • riska vadības aktivitāšu ietvaros

> Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

> Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus ZHARIKOF Production.


Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9. ZHARIKOF Production apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu ZHARIKOF Production saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs - lai realizētu no ZHARIKOF Production un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas ZHARIKOF Production leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu ZHARIKOF Production nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

10. ZHARIKOF Production leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt pasākumu organizēšanas pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms biļešu pārdošanas;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par biļešu pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās portālā;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
 • analizēt ZHARIKOF Production mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu ZHARIKOF Production mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

11. ZHARIKOF Production apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ZHARIKOF Production saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

12. ZHARIKOF Production attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām ZHARIKOF Production darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

13. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


Personas datu aizsardzība

14. ZHARIKOF Production aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ZHARIKOF Production saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus::

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • firewall;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
Personas datu saņēmēju kategorijas

15. ZHARIKOF Production neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu informāciju, kas ir saņemta pakalpojumu sniegšanas laikā, izņemot:

 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos ZHARIKOF Production leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs ZHARIKOF Production leģitīmās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

16. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, ZHARIKOF Production personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

17. Šādos gadījumos ZHARIKOF Production nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glābšanas ilgums
18. glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem::

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ZHARIKOF Production vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
19. Sarunas ar Klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz ZHARIKOF Production leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

20. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt ZHARIKOF Production piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt ZHARIKOF Production veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz ZHARIKOF Production leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no ZHARIKOF Production pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

21. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

22. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, ZHARIKOF Production pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

23. ZHARIKOF Production atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

24. ZHARIKOF Production nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

25. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), ZHARIKOF Production pakalpojumu pieteikšanas formās yae.lv vietnē, YAE pakalpojumu portālos/lietotnēs, ZHARIKOF Production un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz tālruni +371 22035172.

26. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

27. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

28. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

29. ZHARIKOF Production veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi)

Komerciāli paziņojumi
30. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par ZHARIKOF Production un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) ZHARIKOF Production veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

31. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, YAE var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

32. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi info@zharikof.com ;
 • zvanot uz numuru +371 22035172;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

33. ZHARIKOF Production pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

34. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka ZHARIKOF Production var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.


Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

35. ZHARIKOF Production mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Sīkdatnes tiek

36. ZHARIKOF Production mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko ZHARIKOF Production nenes atbildību.

Citi noteikumi

37. ZHARIKOF Production ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, izvietojot to aktuālo versiju ZHARIKOF Production mājas lapā.

38. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2019. gada 26. augustā un aizstāj iepriekš apstiprināto privātuma politikas redakciju. izmantotas Google Analytics un Yandex Metrica servisos, kas dod iespēju YAE uzraudzīt anonīmu informāciju par kompānijas mājas lapas apmeklēšanu.

Copyright © 2019 | All rights reserved
REKVIZīTI
SIA "ZHARIKOF Production"
Reģ. Nr.: 42103094680
Liepāja, Ūliha iela 130, LV-3416

+(371) 22035172
info@zharikof.com
Mēs izmantojam cookie (sīkdatnes), lai lapas darbība būtu ērtāka.
Made on
Tilda